Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
v

Změny v rozvrhu pondělí 12. 11.

4.A - e Bobr -3 . hodina M: SPO2
4.A - e Bobr -3 . hodina M: SPO2

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A eLRN eLRN
1.D eLRN
2.A akct akct eLRN eLRN
2.B akct akct
2.CA eLRN eLRN
2.D eLRN eLRN
2.F eLRN eLRN
2.NA prax prax prax prax prax prax prax prax prax
3.A akct akct
3.B akct akct
4.A akct eLRN eLRN
4.B eLRN eLRN
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Balounová Dana .. .. .. - Du Pn
Čírtková Dagmar - Mu .. .. Hb Hb
Ernestová Marcela Ln - Dv Et He
Křížová Eva - Šč
Machač Václav .. - ..
Vráblíková Martina Ze Ja
Wenzelová Lenka .. - He - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SPO2 akce
Změny v rozvrzích učitelů
Zemanová Martina
3 supl. (Vr) CEJ 1.NA S010
8 odpadá ZSV 2.NA
9 odpadá ZSV 2.A
Bernard Jiří
8 přesun >> DAS 2.CA na 14.11. 8. hod
9 přesun >> DAS 2.CA na 14.11. 9. hod
Böhme Petr
8 odpadá ODK 2.F (ZDN)
9 odpadá ODK 2.F (ZDN)
Duštírová Helena
4 odpadá LOG 3.B
5 supl. (Ba) LOG 2.B S009
Dvořák Miroslav
4 supl. (Er) VES 1.A S113
8 odpadá VES 2.A
9 odpadá VES 4.A (VSČ)
Dvořáková Zuzana
3 supl. (Er) MAT 2.D D206
8 odpadá PRV 1.D
9 odpadá EAB 4.B
Ernest Josef
2 přesun << FYZ 4.A (TEL) S011 z 5. hod
2 výměna >> KOV 2.B na 13.11. 6. hod
5 supl. (Er) FYZ 2.L S302
5 přesun >> FYZ 4.A (TEL) na 2. hod
Gapková Eva
8 odpadá ADM 2.D (OPL)
9 odpadá ADM 2.D (OPL)
Herrmannová Radka
3 supl. (Wá) PRV 2.F D112
4 odpadá PRV 2.A
6 supl. (Er) CHE 1.B S207
Hybler Petr
3 odpadá TEV 3.A
4 odpadá TEV 3.A
5 spojeno (Čr) TEV 2.A (ANJ1) TEL2
6 spojeno (Čr) TEV 2.A (ANJ1) TEL2
8 odpadá TEV 1.A (S1)
9 odpadá TEV 1.A (S1)
Hyková Lenka
3 odpadá ANJ 2.A (ANJ1)
8 odpadá PAJ 4.A (ANJ1)
Jánská Marcela
3 odpadá EKO 3.B
4 supl. (Vr) MAM 4.B S110
4 odpadá PRA 2.NA
6 přesun << MAM 4.B S110 z 16.11. 5. hod
6 odpadá MAM 2.NA
8 odpadá MAM 4.B
9 odpadá CHP 2.NA
Klímek Jaroslav
8 odpadá TRV 2.F (TRH)
9 odpadá TRV 2.F (TRH)
Konečná Vladislava
2 přesun << EKO 4.A (VSČ) S110 z 3. hod
2 odpadá EPO 2.NA
3 přesun >> EKO 4.A (VSČ) na 2. hod
Kudrnovský Jaromír
8 odpadá AUT 2.D (ELK)
9 odpadá AUT 2.D (ELK)
Lhoťan Josef
1 supl. (Er) MAT 1.L S301
Machač Václav
5 odpadá ANJ 2.NA (S1)
6 přesun >> PAJ 4.B na 14.11. 6. hod
Mušková Jaromíra
2 supl. (Čr) MAT 1.CA D210
Pantlíková Marcela
2 výměna << EKO 2.B S009 z 13.11. 6. hod
6 supl. (Ba) UCE 1.NA S010
Podlipná Pavlína
8 odpadá TEA 1.A (S2)
9 odpadá TEA 1.A (S2)
Špačková Klára
4 spojeno (Kí) ANJ 2.D (S1) D206
Štěpán Martin
3 přesun >> DEG 4.A (TEL) na 5. hod
5 přesun << DEG 4.A (TEL) S011 z 3. hod
Vráblíková Martina
5 odpadá ANJ 2.NA (S2)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
4 VES S113 supluje Dv (Er)
8.-9. hod e-learning
1.B
6 CHE S207 supluje He (Er)
1.CA
2 MAT D210 supluje Mu (Čr)
1.D
1 CJL odpadá (Ba)
8. hod e-learning
1.L
1 MAT S301 supluje Ln (Er)
1.NA
3 CEJ S010 supluje Ze (Vr)
6 UCE S010 supluje Pn (Ba)
2.A
5 TEV ANJ1 TEL2 spojí Hb (Čr)
6 TEV ANJ1 TEL2 spojí Hb (Čr)
3.-4. hod akce třídy
8.-9. hod e-learning
2.B
2 EKO S009 výměna << Pn z 13.11. 6. hod
2 KOV výměna >> na 13.11. 6. hod
5 LOG S009 supluje Du (Ba)
3.-4. hod akce třídy
2.CA
8 DAS přesun >> na 14.11. 8. hod
9 DAS přesun >> na 14.11. 9. hod
8.-9. hod e-learning
2.D
3 MAT D206 supluje (Er)
4 ANJ S1 D206 spojí Šč (Kí)
8.-9. hod e-learning
2.F
3 PRV D112 supluje He (Wá)
8.-9. hod e-learning
2.L
5 FYZ S302 supluje Et (Er)
2.NA
1.-9. hod provozní praxe
3.A
3.-4. hod akce třídy
3.B
3.-4. hod akce třídy
4.A
2 EKO VSČ S110 přesun << Kn z 3. hod
2 FYZ TEL S011 přesun << Et z 5. hod
2 CEJ odpadá (Ba)
3 EKO VSČ přesun >> na 12.11. 2. hod
3 DEG TEL přesun >> na 12.11. 5. hod
5 DEG TEL S011 přesun << Šn z 3. hod
5 FYZ TEL přesun >> na 12.11. 2. hod
3. hod akce třídy
8.-9. hod e-learning
4.B
4 MAM S110 supluje Ja (Vr)
6 MAM S110 přesun << Ja z 16.11. 5. hod
6 PAJ přesun >> na 14.11. 6. hod
8.-9. hod e-learning
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou