Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
v

Změny v rozvrhu Tuesday 21. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.B exk exk exk exk exk exk exk exk exk
2.L exk exk exk exk exk exk
2.NA mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
3.PA mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
4.A mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
4.B mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat mat
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Balounová Dana .. Ja - .. .. He
Bednářová Věra - Et
Bělohlávek Miroslav - -
Duštírová Helena .. -
Dvořák Miroslav Šl .. -
Dvořáková Zuzana .. Čr Er - - - -
Ernest Josef Ja ..
Gapková Eva - - - - Pn Pn - - -
Hybler Petr - - .. .. - - - - -
Hyková Lenka - ..
Jánská Marcela - - ..
Konečná Vladislava - - -
Kozák Vratislav - - - - - -
Lhoťan Josef - - -
Machač Václav Dv .. - .. -
Mušková Jaromíra Čr .. - Du .. ..
Pantlíková Marcela .. - -
Podlipná Pavlína .. .. - Šč .. Kn - - -
Štěpánová Zdeňka .. .. Ln Ln Ze .. -
Šturmová Pavlína - Pn Pn
Vráblíková Martina Su .. Ze - Et
Wenzelová Lenka - - - .. - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S301 matu matu matu matu matu matu matu matu
S208 matu matu matu matu matu matu
S207 matu matu matu matu matu matu matu matu
S106 matu matu matu matu matu matu
Změny v rozvrzích učitelů
Zemanová Martina
4 supl. (Vr) CEJ 1.NA S010
5 supl. (Šá) LAE 1.L S110
6 odpadá ZSV 2.L
Bednářová Věra
1 přesun << MST 1.B SS04 z 24.5. 3. hod
Čírtková Dagmar
1 supl. (Mu) OBN 1.CA D214
2 supl. (Dř) OBN 2.D D206
Duštírová Helena
4 supl. (Mu) PRV 2.CA D212
Dvořák Miroslav
2 supl. (Mc) VES 3.A S110
2 odpadá VES 4.A (VSČ)
Dvořák František
3 změna PRA 3.A S111
4 změna TEK 1.L S011
Ernest Josef
3 supl. (Be) KOV 3.B SS04
4 odpadá KOV 2.B
6 supl. (Vr) DAP 3.B S304
Ernestová Marcela
2 změna CEJ 1.B S111
3 supl. (Dř) CJL 2.D D206
6 změna ZSV 1.L S011
Herrmannová Radka
2 změna BIO 1.L S011
6 supl. (Ba) PRV 2.A S012
Jánská Marcela
1 supl. (Et) EKO 3.B S007
1 odpadá PRA 4.A (VSČ)
2 supl. (Ba) EKO 1.A S113
3 odpadá PRA 2.NA
Konečná Vladislava
1 změna EKO 3.A S111
2 výměna << EKO 2.A S012 z 4.6. 3. hod
5 odpadá EKO 4.A (VSČ)
6 supl. (Po) UCE 3.A S110
6 odpadá EKO 4.B
Lhoťan Josef
1 změna MAT 1.L S011
3 supl. (Šá) IKT 1.CA (S2) D125
3 odpadá TWS 2.L
4 supl. (Šá) IKT 1.CA (S2) D125
4 odpadá TWS 2.L
Machač Václav
1 odpadá ANJ 2.L
Pantlíková Marcela
5 supl. (Gp) UCE 1.NA (S2) S010
5 spojeno (Šu) UCE 1.NA (S1) S010
5 odpadá UCE 2.NA
6 supl. (Gp) UCE 1.NA (S2) S010
6 spojeno (Šu) UCE 1.NA (S1) S010
Suková Kateřina
2 supl. (Vr) MAT 3.B S112
Šlégl Jiří
2 výměna >> MAT 2.A na 4.6. 3. hod
4 supl. (Dv) MAT 2.A S012
5 navíc MAT 2.A S012
Špačková Klára
1 odpadá NEJ 2.B (NEJ)
2 odpadá NEJ 2.B (NEJ)
3 změna NEJ 1.L S011
4 spojeno (Po) NEJ 1.A (S1) S112
4 změna NEJ 1.A (S2) S112
Štěpán Martin
5 odpadá DEG 4.A (TEL)
6 odpadá MAT 4.A (TEL)
Šturmová Pavlína
8 odpadá IKT 2.B
9 odpadá IKT 2.B
Vráblíková Martina
1 odpadá ANJ 4.B
Wenzelová Lenka
5 změna LAE 3.A S111
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 EKO S113 supluje Ja (Ba)
4 NEJ S1 S112 spojí Šč (Po)
4 NEJ S2 S112 změna Šč
1.B
1 MST SS04 přesun << Be z 24.5. 3. hod
1 EAB odpadá (Dř)
2 CEJ S111 změna Er
1.CA
1 OBN D214 supluje Čr (Mu)
3 IKT S2 D125 supluje Ln (Šá)
4 IKT S2 D125 supluje Ln (Šá)
1.L
1 MAT S011 změna Ln
2 BIO S011 změna He
3 NEJ S011 změna Šč
4 TEK S011 změna Dk
5 LAE S110 supluje Ze (Šá)
6 ZSV S011 změna Er
1.NA
4 CEJ S010 supluje Ze (Vr)
5 UCE S2 S010 supluje Pn (Gp)
5 UCE S1 S010 spojí Pn (Šu)
6 UCE S2 S010 supluje Pn (Gp)
6 UCE S1 S010 spojí Pn (Šu)
2.A
2 EKO S012 výměna << Kn z 4.6. 3. hod
2 MAT výměna >> na 4.6. 3. hod
4 MAT S012 supluje Šl (Dv)
5 MAT S012 navíc Šl
5 NEJ ANJ1 odpadá (Po)
5 ANJ ANJ2 odpadá (Mc)
6 PRV S012 supluje He (Ba)
2.B
1.-9. hod exkurse
2.CA
4 PRV D212 supluje Du (Mu)
2.D
2 OBN D206 supluje Čr (Dř)
3 CJL D206 supluje Er (Dř)
2.L
1.-6. hod exkurse
2.NA
0.-10. hod maturity
3.A
1 EKO S111 změna Kn
2 VES S110 supluje Dv (Mc)
3 PRA S111 změna Dk
4 CEJ odpadá (Wá)
5 LAE S111 změna
6 UCE S110 supluje Kn (Po)
3.B
1 EKO S007 supluje Ja (Et)
2 MAT S112 supluje Su (Vr)
3 KOV SS04 supluje Et (Be)
6 DAP S304 supluje Et (Vr)
3.PA
0.-10. hod maturity
4.A
0.-10. hod maturity
4.B
0.-10. hod maturity
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou